Študentská spoločnosť EGTop na veľtrhu v Košiciach

Autor: Gemerland <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: Magdaléna Lauríková, Evanjelické gymnázium Tisovec, Vydané dňa: 10. 04. 2008

Evanjelické gymnázium v Tisovci ponúka študentom mnohé zaujímavé vyučovacie a záujmové predmety. Patrí medzi ne aj predmet Aplikovaná ekonómia, nepovinný predmet, ktorý si môžu zvoliť študenti štvrtého ročníka. 25 štvrtákov prejavilo oň záujem, a tak sa začala ich spoločná cesta od založenia, cez úspešné fungovanie až po ukončenie činnosti študentskej spoločnosti EGTop.

Nastal čas plánovania produktov a akcií, všetko za cieľom upútať pozornosť spotrebiteľov, bežných študentov a učiteľov nášho gymnázia. Pracovali sme tvrdo, aby ich naše produkty a služby upútali a aby sme im ponúkli práve to, čo potrebujú. Naše spoločné úspechy, ale i nenaplnené očakávania, sme potom mohli reprezentovať na Veľtrhu študentských spoločností Junior Achievement v Košiciach dňa 19. marca 2008.

veltrh
Príprava na tento veľtrh bola náročná, pretože sme museli vyriešiť otázku dekorácie nášho stánku, nášho reprezentačného tímu, pozostávajúceho z piatich členov firmy, a taktiež prípravy prezentačných materiálov. Dôkladným plánovaním, spoločným úsilím a húževnatou prácou sme však všetko zvládli a boli sme pripravení profesionálne reprezentovať EGTop a EGT. Po príchode do Domu kultúry v Košiciach sme sa ihneď pustili do prípravy nášho stánku. Keď bolo všetko hotové, ostal nám čas na zhodnotenie stánkov konkurencie, ktorú predstavovalo 19 študentských firiem zo škôl z prevažne východného Slovenska. Po slávnostnom otvorení veľtrhu predstaviteľmi spoločnosti Junior Achievement Slovensko a zástupcami sponzorov veľtrhu sme sa pustili do prezentácie pôsobenia a činnosti našej spoločnosti. Návštevníkov veľtrhu bolo až prekvapujúco veľa, a tak náš reprezentačný tím mal plné ruky práce s oboznamovaním, vysvetľovaním a prezentovaním.
veltrh1
Samozrejme, veľtrh nebol iba miestom na prezentáciu svojej firmy, ale taktiež možnosťou zasúťažiť si v rôznych kategóriách. Tri z nich boli ceny za najkrajší stánok (hlasovali návštevníci, firmy a usporiadatelia), zatiaľ čo zvyšné štyri boli profesionálnejšieho charakteru (manažérsky tím, marketingová prezentácia, inovatívny výrobok a zodpovedné podnikanie – cena od firmy Hewlett-Packart). Naše kreatívne nápady a tvrdá práca neostali nepovšimnuté, a tak sme vyhrali prvé miesto v troch kategóriách, menovite cenu od konkurenčných firiem, cenu za najlepší manažérsky tím a cenu za najlepšiu marketingovú prezentáciu. A tak sme úspešne ukončili našu účasť na tohtoročnom veľtrhu. Potešilo nás hlavne to, že sme dokázali obhájiť úspešnosť predošlých študentských spoločností EGT a dokonca zdvihnúť latku o čosi vyššie. Naše úsilie, spoločná práca, ochotní študenti a skúsený učiteľ nám dopomohli k tomuto úspechu. Naša vďaka patrí hlavne Ing. Čajkovi - bez jeho ochoty, podopory, skvelého vedenia a inovatívnym nápadom by sme to neboli dotiahli takto ďaleko. Ostáva nám už len pokračovať v začatej práci tak, aby, keď príde čas zhodnotiť naše pôsobenie a ukončiť činnosť firmy, sme mohli označiť naše podujatie za úspešné a následne zúročiť nadobudnuté poznatky a skúsenosti v reálnom živote.