QUIT and WIN 2008
Prestaň a vyhraj - súťaž pre fajčiarov

Autor: Gemerland <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rim. Sobota, Vydané dňa: 11. 04. 2008

Každý fajčiar, ktorý prestane 1. mája do 31. mája fajčiť, môže sa zapojiť do súťaže Prestaň a vyhraj, ktorú organizuje Úrad verejného zdravotníctva. Súťaž má motivovať fajčiarov k zmene životného štýlu a podporiť nefajčenie u tých, ktorí sa neúspešne pokúšajú prestať fajčiť. Motiváciou pre súťažiacich sú aj hodnotné ceny, napríklad tlakomer, wellness víkend v hoteli Kaskády pre dve osoby alebo rekondičný pobyt.

Súťaž sa koná každé dva roky, pretože rok po nej sa realizuje reprezentatívny prieskum medzi účastníkmi o stave ich fajčiarskej abstinencie. fajcenie V roku 2006 si na Slovensku odvyklo od fajčenia takmer 40 percent súťažiacich, počet denne vyfajčených cigariet obmedzilo až 30 percent. Počas trvania kampane, ako aj počas súťaže, budú odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote telefonicky (č.t. 047/5631121), mailom (ruvzrs@uvzsr.sk), poštou(Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 97901 Rimavská Sobota) i osobne v Poradni na odvykanie od fajčenia poskytovať informácie súvisiace s problematikou odvykania od fajčenia. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci plnoletí, ktorí do 30. apríla 2008 odošlú na adresu: Súťaž "Prestaň a vyhraj", Úrad verejného zdravotníctva SR, Centrum kontroly tabaku a alkoholu, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, alebo mailom na tarinova@uvzsr.sk vyplnenú prihlášku a v čase od 1. do 31. mája prestanú fajčiť. Prihlášky do súťaže môžete získať na www.uvzsr.sk a na www.ruvzrs.sk, osobne na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote.