Vedenie mesta by malo niečo s nezamestnanosťou robiť

Autor: Marta Kanalová <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: autor, Gemerland, Vydané dňa: 14. 02. 2009

V januári sme na Gemerlande vydali anketu, v ktorej sme sa vás pýtali, ako vnímate rušenie podnikov v Rimavskej Sobote a veľkú nezamestnanosť. Zapojilo sa do nej 422 čitateľov. Najviac z nich, 193(45,73 %) hlasovalo, že vedenie mesta by malo niečo s nezamestnanosťou robiť.

Odpoveď: Nedivím sa, že mladí schopní ľudia sú preč a budú utekať stále dostala 50 hlasov (11,85 %). O jeden hlas menej mala odpoveď, že firmy by sa nerušili, keby ich nepredali cudzincom. 42 respondentov (9,95 %) tvrdilo, že v tomto meste sa podniky rušia a nové neprichádzajú. Situáciu za hroznú považovalo 40 čitateľov.

mesto
28 odpovedali, že im je to jedno a dvadsiati tvrdili, že vždy tu bude hladová dolina. Ďalšia naša anketová otázka sa týka hospodárskej krízy. Naša otázka znie: Aké opatrenia by mali v čase krízy zástupcovia mesta prijať k oživeniu priemyslu a vytváraniu nových pracovných miest? Takže, môžete hlasovať. Zároveň ďakujeme čitateľom, ktorí sa zapájajú do ankiet.