Ďalšie výberové konanie na konateľa Mestského športového klubu

Autor: Marta Kanalová <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: autor, Vydané dňa: 17. 02. 2009

Nedávno prebehlo výberové konanie na funkciu konateľa, resp. konateľky Mestského športového klubu v Rimavskej Sobote. Záujem o tento post prejavil len jeden uchádzač, predseda TJ ŠK Tempus Július Vrábeľ. Nevybrali ho a samospráva vypísala ďalšie výberové konanie.

futbal Rozhodla o tom komisia zložená z poslancov Pavla Brndiara, Tibora Pelleho, Štefana Koháryho, prednostu mestského úradu Ladislava Kovácsa a vedúcej ekonomického oddelenia Oľgy Fabovej. „Mojím cieľom bolo spojiť futbal v Rimavskej Sobote, preto som sa prihlásil do výberového konania. Chcel som prepojiť činnosť ŠK Tempus s MŠK, čo by podľa mňa prospelo obom klubom,“ vyjadril sa Július Vrábeľ, ktorý pôsobí ako predseda TJ ŠK Tempus osem rokov. Okrem toho má bohaté skúsenosti s riadením niekoľkých veľkých bratislavských spoločností. „Písomne mi bolo oznámené, že bude vypísané nové výberové konanie, pretože by mala byť na ňom doplnená koncepcia riadenia MŠK o niektoré veci, o ktorých sme s komisiou hovorili. V stanovisku sa uvádza aj to, že sa môžem zúčastniť ďalšieho výberového konania. O to už záujem nemám. Keď ma nechceli na prvom, prečo by chceli na druhom konaní?“ tvrdí J. Vrábeľ a dodáva: „Myslím si, že tu nejde o to, aby bol v Rimavskej Sobote spojený futbal, ale o to, aby ho robili stále tí istí ľudia, ktorí ho robia cez 36 rokov. Od mojej mladosti, odkedy som hrával futbal. To nie je len môj názor, ale aj názor väčšiny 25 až 48-ročných hráčov, ktorí vyrástli v Rimavskej Sobote.“

V tejto súvislosti sme oslovili aj prednostu mestského úradu Ladislava Kovácsa. Podľa jeho slov komisia zvážila všetky okolnosti. K rozhodnutiu dospela na základe predloženej koncepcie, ktorá bola na slabšej úrovni, osobného pohovoru a prezentovaných predstáv týkajúcich sa riadenia tejto mestskej eseróčky. Nové výberové konanie na funkciu konateľa, resp. konateľky MŠK už bolo vypísané, prebehne v marci.