Podarí sa zrekonštruovať nevyužitú ZŤS-ku?

Autor: Gemerland <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: Gemerské zvesti plus Soboťan, Vydané dňa: 24. 03. 2009

Rimavská Sobota sa kedysi vyznačovala strojárskym priemyslom. Roky tomu tak nie je. Strojárske firmy boli zrušené. Po tejto tradícii ostal len opustený areál bývalej ZŤS. Roky je nevyužívaný a znehodnocuje sa. Koncom leta 2005 ho kúpila od firmy RBM Production spoločnosť Ardbeg Consulting.

Vyhľadávala vtedy nové príležitosti na investovanie v oblasti priemyselných nehnuteľností. V tomto období pokračoval prílev nových investorov na Slovensko a bolo zrejmé, že lokality vhodné na podnikanie sa na západnom Slovensku pomaly zapĺňajú. Preto vlastník stavil na to, že investori nebudú postupne prenikať ďalej na východ. Areál bývalej ZŤS vyhovoval- bol v dobrom technickom stave, vybavený potrebnou infraštruktúrou a nachádzal sa v lokalite, ktorá mala vysoký potenciál pre investora podnikajúceho v oblasti strojárstva.

Zámerom súčasného vlastníka je jeho oživenie a predaj. Mieni ho zrekonštruovať, aby tam mohli v budúcnosti prísť investori. Vytvorili by sa tak pracovné miesta. Prvýkrát svoj zámer prezentoval na mestskom zastupiteľstve na jeseň minulého roka. Na oživenie areálu chcel vlastník využiť granty z EÚ. O tie však mohla požiadať súkromná spoločnosť, aj mesto. Preto navrhol poslancom za určitých podmienok, aby s nim spolupracovali na tomto projekte. Podľa návrhu malo mesto 315-miliónový (10 500 000 EUR) projekt financovať sumou 15 mil. Sk (500 000 EUR) s tým, že areál by dostalo do vlastníctva. Poslanci však túto ponuku nezmyselne zmietli zo stola. Ďalšie kolo výzvy na uchádzanie sa o financie z EÚ na tento účel je plánované na začiatok mája.

zts
„Vykonali sme všetky kroky, aby sa projekt mohol realizovať. Takže obrazne povedané, lopata je na strane mesta. Ak sa vedenie mesta zobudí a poslanci prehodnotia svoj postoj k projektu, nebudeme sa brániť opätovnému otvoreniu rokovaní. Mesto by však malo zvážiť svoj postoj k tejto príležitosti v čo najkratšom čase, aby bolo realistické splniť termíny stanovené vo výzve,“ vyjadril sa Ing. Juraj Fukatsch, štatutárny zástupca spoločnosti ARDBEG CONSULTING, a.s. Ďalej uviedol, že grantové prostriedky nevystačia na základnú rekonštrukciu a sfunkčnenie objektu. Návrh projektu ráta s opravou strechy a obvodového plášťa, vybudovaním nových sociálnych priestorov a šatní, dobudovaním a úpravou potrebnej infraštruktúry. Na margo záujmu potenciálnych podnikateľov v bývalej ZŤS-ke sa vyjadril, že v posledných mesiacoch sa o areál zaujímalo viacero podnikateľských subjektov.

„Stále však existujú dôvody, pre ktoré sa žiadny z investorov nerozhodol pre podnikanie v areáli. Hlavným dôvodom je, že areál bol vybudovaný v 80-tych rokoch a vo svojom súčasnom stave nie je plne konkurencie schopný areálom, ktoré boli vybudované v posledných pár rokoch. Získanie grantových zdrojov by takúto rekonštrukciu neumožnilo a výrazne by nezvýšilo šancu pozitívneho rozhodnutia podnikateľov pre areál. Ďalším dôvodom je, že väčšina zahraničných investorov, a od vypuknutia krízy obzvlášť, preferuje nájomný vzťah voči kúpe nehnuteľností. Tretím dôležitým faktorom je podpora mesta pre danú lokalitu. Pre investora je dôležité, aby mal istotu, že jeho prítomnosť v areáli je mestom vnímaná pozitívne,“ uzavrel Ing. Juraj Fukatsch.