Budú voliť hlavného kontrolóra mesta

Autor: Marta Kanalová <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: autor, Vydané dňa: 25. 03. 2009

Onedlho končí šesťročné funkčné obdobie hlavnému kontrolórovi mesta Rimavská Sobota. Nové voľby budú 28. apríla. Rozhodli o tom rimavskosobotskí poslanci na svojom zasadnutí. Pôsobenie súčasného kontrolóra hodnotili známkou dobrý.

csank Odôvodnili to tým, že v jeho konštatujúcich správach chýbali východiská. Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie, prax minimálne desať rokov, vítaná je prax v manažérskej oblasti. Ďalšími kritériami sú organizačné a riadiace schopnosti, ako aj morálna bezúhonnosť.

Záujemcovia, ktorí spĺňajú požiadavky, môžu podať prihlášky na mestský úrad do 15. apríla do 14. hodiny. Obálky sa budú otvárať 15. apríla v kancelárii prednostu mestského úradu pod dohľadom komisie. Jej predsedom bude prednosta úradu Ladislav Kovács a členmi poslanci mestského zastupiteľstva Ján Fiľo a Tibor Pelle, zapisovateľkou bude Jana Sobeková.

Voľba hlavného kontrolóra bude 28. apríla tajným hlasovaním mestských poslancov. Samotnému aktu bude predchádzať 5-minútová prezentácia jednotlivých kandidátov.

Ľudovít Csank bol za hlavného kontrolóra mesta zvolený v roku 2003. Jeho funkčné obdobie zanikne 30. apríla.