Onedlho začnú stavať Family Center

Autor: Marta Kanalová <redakcia(at)gemerland.sk>, Téma: Spravodajstvo, Zdroj: autor, Vydané dňa: 27. 03. 2009

Onedlho začnú v Rimavskej Sobote stavať nákupné centrum Family Center. Zahájenie stavby je naplánované na budúci týždeň v stredu. Predpokladá sa, že práce by mali byť ukončené v novembri.

informacie „Objekt bude postavený juhovýchodne od križovatky a prístupovej cesty Hypernovy. Navrhnuté sú dve hlavné budovy, ktoré tvoria pôdorysný tvar „U“. V nich budú samostatné obchody a služby európskych značiek priemyselného tovaru,“ informoval nás splnomocnenec na výkon inžinierskej činnosti Agorie Holding Ing. arch. Ján Baran. Dodal, že východzou podmienkou pre situovanie objektu bolo jeho napojenie na komunikačný systém a vytvorenie dostatočných parkovacích plôch pre zákazníkov a pre vlastnú potrebu z hľadiska zásobovania obchodných jednotiek.

„Architektonická koncepcia stavby rešpektuje a z časti zachováva už existujúci firemný reťazcový imidž. Na parkoviskách a na peších chodníkoch bude zámková dlažba s izoláciami a s lapolmi,“ vyjadril sa Baran. Projekt počíta aj so zelenými plochami s kríkmi a stromami. Nákupné centrum Family Center v hodnote vyše 100 mil. Sk bude mať rozlohu 7 800m2.